Náš příběh

Společnost AONYX, a.s. vznikla za záměrem realizace Komerční zóny Nehvizdy – Jih. Lokalita Komerční zóny Nehvizdy Jih (KZ NJ) je situovaná na jižním okraji obce Nehvizdy, při severním okraji dálnice D11 (Praha – Hradec Králové – Polsko), u sjezdu z dálnice D11 – EXIT 8, ohraničená dálničním tělesem D11 z jihu, komunikací II/611 ze severu, stávající zástavbou městyse v dosud jeho nezastavěné části a vlečkou ze západní strany. Část území je přímo viditelná z dálnice. Územní plán městyse Nehvizdy zařazuje toto území jako území určené ke komerční zástavbě (v územním plánu vymezeny jako plochy VN). Společnost AONYX, a.s. je v rámci výhradní pozice Garanta řízené zástavby KZ NJ smluvním partnerem Obce Nehvizdy pro zástavbu KZ NJ. Zástavba KZ NJ a náplň jednotlivých funkčních ploch je v souladu s Územním plánem Obce Nehvizdy. Funkční náplň jednotlivých ploch daná ÚP – administrativa, sklady, služby, maloobchodní centra, drobná čistá výroba, komerční sport, kultura. Míra využití území: zastavitelná plocha pozemků budovami – 60%, minimální předepsaná plocha zeleně – 20%.

Aktuality