Aktualita k výstavbě!

Vzhledem k rozšíření obytné zóny směrem k zóně komerční a plánovanému obchvatu obce Nehvizdy byly se zástupci obce v letošním roce projednávány následující podněty k plánované zástavbě komerční zóny Nehvizdy:

V těsné blízkosti ochraného valu bude snížena výška budov na maximálně 12,5m.
V části KZ u dálnice a plánovaného obchvatu bude snížena výška budov na 10m a bude rozšířena část zeleně oddělující KZ od obytné zóny. Val bude nahrazen protihlukovou stěnou.
Minimalizace budov větších půdorysných rozměrů.
Maximalizace zelených ploch včetně osazení vzrostlé zeleně (stromů) v celé KZ.
Podél jižní části obce, směrem od ulice Horoušanská po úroveň ulice Za Humny KZ realizována nebude
Naše společnost i přes určitou omezující nevýhodnost těchto požadavků tyto plně akceptuje a je připravena o nich se zástupci obce jednat.

Záměrem naší společnosti je výstavba „netypické“ KZ s převahou menších objektů s dostatkem zelených ploch. Preferujeme též investory s dopravou obvyklou, nikoliv intenzivní.

Vzhledem k projednávaným zásadním změnám budeme ke každému projektu přistupovat individuálně.

1 komentář u „Aktualita k výstavbě!

Napsat komentář